Tag: មាន់ - CHICKENS (12)

Icon

ការអនុវត្តន៍បង្ហាញបច្ចេកទេស 0.00 KB 2 downloads

នៅក្នុងវីដេអូនេះលោក-អ្នកនឹងស្វែងយល់ពីរការចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តន៍បង្ហាញបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់របស់កសិករគំរូនៅស្រុកក្រគរ...
Icon

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់បង្ហាញ - showing of chicken breeding techniques 0.00 KB 14 downloads

វីដេអូស្តីពីការបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់បង្ហាញ...
Icon

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់ - Chicken raising techniques 0.00 KB 42 downloads

សារជាសម្លេងស្តីពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់ដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ...
Icon

ស្ត្រីនាំមុខ - Women in the lead 0.00 KB 10 downloads

វីដេអូនេះបង្ហាញពីតួនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រួសារនិងសហគមន៍...
Icon

ករណីចិញ្ចឹមមាន់របស់កសិករ ខឹម ខន - Khoeum Khorn's Story Chicken case 0.00 KB 15 downloads

វីដេអូនេះបង្ហាញពីករណីសិក្សាស្តីពីការចិញ្ចឹមមាន់របស់កសិករឈ្មោះឃឿមឃន។...
Icon

ការផ្លាស់ប្តូររបស់កសិករ នាង សាបាន - Most significant change of Neang Saban 0.00 KB 6 downloads

វីដេអូនេះបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូររបស់កសិករដែលបានសហការជាមួយគម្រោង...
Icon

ការអនុវត្តល្អស្តីពីការចិញ្ចឹមមាន់ - best practices on chicken raising 0.00 KB 13 downloads

វីដេអូនេះចងក្រងការអនុវត្តល្អរបស់កសិករសហការជាមួយគម្រោង...
Icon

រឿងផ្លាស់ប្តូររបស់កសិករ ម៉ៃ ញឹប - Most significant change story (Mai Nhip) 0.00 KB 7 downloads

វីដេអូនេះបង្ហាញ ពីការផ្លាស់ប្តូររបស់កសិករដែលសហការជាមួយគម្រោង...
Icon

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់ស្រុក - Native chicken raising 0.00 KB 26 downloads

វីដេអូនេះផលិតដោយគម្រោង កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ...
Icon

ការប្រើប្រាស់ឡជីវឩស្ម័នសម្រាប់ការដាំដុះដំណាំ និងការចិញ្ចឹមសត្វ - use of bio slurry for crop planting and animal raising 467.72 KB 48 downloads

ខិតប័ណ្ណនេះបង្ហាញពី ការប្រើប្រាស់ជីឡជីវឩស្ម័នសម្រាប់ការដាំដុះដំណាំ...