Tag: កូនត្រីពូជ - FINGERLING (3)

Icon

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះ - Fish raising in pond 2.33 MB 115 downloads

ផ្ទាំងរូបភាពនេះពិពណ៌នាអំពីបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងស្រះ។...
Icon

ការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រែ - fish culture in rice field 258.58 KB 69 downloads

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាននេះរៀបរាប់អំពីការអនុវត្តសាមញ្ញ...