គេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មកម្ពុជា

នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

អាសយដ្ឋាន: លេខ 200 មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

knowledge.aspireproject@gmail.com

+855 23 726 128

ទំនាក់ទំនង

5 + 14 =